ALARMOPVOLING & MOBIELE SURVEILLANCE

Heden ten dage wordt, afhankelijk van de waarde en attractiviteit van uw producten, door de verzekering verplicht opgelegd dat u uw bedrijf moet beveiligen tegen onregelmatigheden zoals inbraak en brand. Aan de hand van de OBE- formule (Organisatorisch – Bouwkundig en Elektronisch) heeft u uw object afdoende beveiligd.

Wie verzorgt de alarmopvolging?

Bij een alarmering hebt u de keuze. Zelf doen, met alle risico’s van dien, of de alarmopvolging uitbesteden. Van Egdom Security BV Eindhoven neemt die zorg betaalbaar van u over. Met ons team zorgen wij dat opdrachtgevers er op kunnen rekenen dat aan onze onderneming toevertrouwde objecten in goede handen zijn. Komt het onverhoopt toch tot onregelmatigheden dan zijn wij snel ter plaatse en wij regelen dat de nodige reparaties terstond worden uitgevoerd. En, last but not least, onze rapportage via de Egdom Security app.  geeft u goed inzicht hoe er is gereageerd en geeft voldoende houvast voor een adequate afhandeling met de verzekering.

Uw alarmopvolging en controlerondes zijn bij de Van Egdom groep in veilige en goede handen. Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen over alarmopvolging en surveillance.