Beveiliging in de zorg

De zorgsector wordt steeds vaker geconfronteerd met veiligheidsincidenten zoals inbraak, agressie en geweld. Voor
zorginstellingen kunnen de gevolgen van veiligheidsincidenten aanzienlijk zijn, zowel in menselijk als in financieel
opzicht. Het creëren van veiligheid en een veilige werkomgeving zorgt voor een gevoel van welbevinden bij cliënten en
medewerkers en is voor managers van zorginstellingen daarom een eerste vereiste.

Van Egdom Security BV heeft inmiddels meerdere adviezen uitgebracht aan zorginstellingen met betrekking tot de
beveiliging en brandveiligheid in de zorg.

Met onze integrale aanpak benaderen we de veiligheid en beveiliging vanuit het bedrijfsproces en niet vanuit de
techniek, immers het bedrijfsproces vormt de basis van de oplossing van beveiligingsvraagstukken. Het behoud van het
unieke karakter van de zorginstelling, de openheid en de gezelligheid die men wil uitstralen stellen we daarbij centraal.
Desgewenst kunnen wij zorginstellingen adviseren met betrekking tot het schrijven van een beveiligingsbeleidsplan.
Daarmee wordt beveiliging onderdeel van het bedrijfsproces en borgt u de kwaliteit van beveiliging. Wilt u weten hoe uw
organisatie er voor staat qua genomen beveiligingsmaatregelen? Een Security Quick Scan geeft uitkomst.