Straatcoaches

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft Van Egdom Security BV te Eindhoven periodiek haar team straatcoaches ingezet. Door intensieve samenwerking met de partners en een speciaal op de doelgroep afgestemde methodiek toe te passen, is de duur van de inzet beperkt gebleven.

Gemeentes starten vaak met de straatcoaches om tijdelijk en flexibel extra mensen in te kunnen zetten als jongerengroepen ernstige overlast veroorzaken. De coaches worden ingezet op de momenten waarop bewoners het meeste last hebben van groepen jongeren.

De straatcoaches spreken jeugdgroepen aan en confronteren hen met hun overlastgevende gedrag. Het accent ligt op optreden tegen ernstige overtredingen van sociale normen. De politie blijft verantwoordelijk voor het optreden tegen schending van wettelijke normen.

Naast straatcoaches voor gemeenten en woningbouwverenigingen levert Van Egdom Security BV Eindhoven de onderstaande disciplines.

Keurmerk Beveiliging