Keurmerk Beveiliging

12-02-2011

Vanaf vrijdag 11 februari 2011 is ook Van Egdom Security BV te Eindhoven houder van het Keurmerk Beveiliging.

Kwaliteit, professionaliteit, integriteit en betrouwbaarheid staat voor het Keurmerk Beveiliging.

Dat zijn de kernwaarden van de keurmerken van de particuliere beveiligingsbranche.

De keurmerken zijn een initiatief van VPB. De keurmerken zijn een instrument om de branche verder te professionaliseren en het kwaliteitsniveau branchebreed te bevorderen en verhogen.

Voor opdrachtgevers en inkopers wordt in één oogopslag duidelijk welke beveiligingsbedrijven hun product en de uitvoering van hun dienstverlening meer dan serieus nemen. Welke bedrijven goed georganiseerd en bonafide zijn en de hoogste graad van integriteit nastreven. Bedrijven die op zoek zijn naar een professionele en betrouwbare beveiligingspartners kunnen afgaan op het keurmerklogo

Keurmerk Beveiliging

Dit keurmerk beveiliging is bestemd voor de manbewakingsbedrijven. Het gaat om beveiligingsorganisaties die ten behoeve van derden (de opdrachtgevers) beveiligingswerkzaamheden verrichten.
Onder beveiligingswerkzaamheden wordt verstaan het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen.

De dienstverlening van evenementenbeveiligers en horecabeveiligers valt niet onder werkingssfeer van het Keurmerk Beveiliging.

Keurmerk Beveiliging versie 2

In 2009 is de tweede versie van het Keurmerk Beveiliging gelanceerd. Hiermee is het keurmerk verbeterd

en geüpdate. Een aantal in het oog springende wijzigingen zijn:

  • Een eis over de wijze waarop bedrijven richting personeel omgaan met het toenemende agressie en geweld
  • Een eis die bedrijven verder aanspoort om maatschappelijk verantwoord te ondernemen
  • Aanscherping van de integriteitseisen
  • Audits op de locaties waar beveiligingswerkzaamheden worden verricht
  • Meer verplichte eisen, minder puntenvragen

Om een keurmerk beveiliging te behalen moeten bedrijven het volgende traject doorlopen:
1. Implementatie van het keurmerk beveiliging
2. Audit op het keurmerk beveiliging
3. Behalen en behouden van het keurmerk beveiliging

1. Implementatie van het keurmerk beveiliging

Het bedrijf dient het keurmerk beveiliging in zijn organisatie te implementeren. Dit betekent dat daar waar nodig het bedrijfsbeleid, bedrijfsprocessen of -procedures en diverse documenten aangepast dienen te worden.

De eisen van het keurmerk beveiliging zijn onderverdeeld in must- en puntenvragen. Om het keurmerk beveiliging te behalen moet aan alle mustvragen worden voldoen en moet een minimale score worden behaald met de puntenvragen.

2. Audit op het keurmerk beveiliging

Als het bedrijf klaar is met de implementatie, moet een onafhankelijke, deskundige organisatie (een certificerende instelling) vaststellen of daadwerkelijk aan alle eisen van het keurmerk beveiliging wordt voldaan. Bedrijven dienen zelf een certificerende instelling in de hand te nemen.

Welke Certificerende Instelling?
In principe kan iedere certificerende instelling audits verrichten. De certificerende instelling moet echter wel een overeenkomst hebben met de instantie die het keurmerk beveiliging beheert. In deze overeenkomst wordt onder meer geregeld hoe de certificerende instelling de audit uitvoert.
Klik hier voor een recent overzicht van bevoegde certificerende instellingen.

3. Behalen en behouden van het keurmerk beveiliging

Keurmerk beveiliging behalen
Na de audit brengt de certificerende instelling een rapport uit aan het keurmerkuitgevend orgaan. Dit orgaan geeft het keurmerk beveiliging uit.

Voorwaarden keurmerkhouder & keurmerklogo
Bedrijven die het keurmerk beveiliging hebben behaald, krijgen van het keurmerkuitgevende orgaan een certificaat en het keurmerklogo. Het logo mag gevoerd worden op bedrijfsuitingen zoals briefpapier, company-brochure, internetsite, enz.
Daarnaast zijn keurmerkhouders gebonden aan een aantal voorwaarden zoals een klachtenregeling.

Keurmerk beveiliging behouden: jaarlijkse audit
Bedrijven die het keurmerk beveiliging hebben gehaald, zullen ieder jaar moeten aantonen dat zij nog steeds aan alle vereisten voldoen. Een jaarlijkse audit is verplicht. In principe zal de certificerende instelling de keurmerkhouder benaderen voor het maken van een afspraak van een controle-audit. De keurmerkhouder wordt echter ook geacht zelfstandig deze termijn in de gaten te houden.

Keurmerk beveiliging behouden: herbeoordeling
Als na drie jaar de geldigheidsduur van het keurmerk beveiliging is verlopen, moet een certificerende instelling opnieuw en volledig vaststellen of het bedrijf nog aan alle eisen van het keurmerk beveiliging voldoet. In de regel zal de certificerende instelling de keurmerkhouder hierover benaderen maar ook hiervoor geldt dat de keurmerkhouder deze termijn zelfstandig in de gaten moet houden.

Keurmerk Beveiliging

Contact

Noord Brabantlaan 303
5657 GB Eindhoven
Tel: 040 291 32 66
Fax: 040 291 32 67
KvK: 1711 5809

« RouteContactformulier »

Keurmerk Beveiliging

Offerte aanvragen

Nieuws « Archief

Social media© 2007-2018 Van Egdom Security BV | Security | Facility | Events | Contact | Algemene voorwaarden | Webdesign door Omines